Kijk uit! Spannende stoepen en tragische trottoirsHet leven loopt misschien niet altijd over rozen, maar u wel voortdurend over de stoep. Toch blikt u nauwelijks naar beneden. “Uiteraard”, denkt u, “Ik kijk vooruit, ik ben namelijk doelbewust op weg naar de toekomst! Waarom zou ik dan achteruit blikken, laat staan neerwaarts kijken? De stoep is immers grijs, saai en totaal oninteressant.” De theetante wilde wel eens weten of deze clichés op waarheid berusten en zette zich schrap voor een grote trottoirtest. Met enige fierheid presenteert ze de resultaten van deze diepgravende analyse (mét fotografisch bewijsmateriaal).

Om te beginnen: het voetpad is niet zo grijs als u denkt. Zo zijn er bijvoorbeeld talrijke bruinkleurige relicten aan te treffen. Zowel in metalen enigszins dekselachtige versie als in een niet nader genoemde stinkende variant. Tijdens haar expeditie werd de theetante bovendien verblijd door deze vrolijke accenten, her en der verspreid in de stad:


Vergis u niet, het ziet er onschuldig uit, maar de tante weet wel beter! Deze tegeltjes houden namelijk vervaarlijk spuitende fonteinen en gasexplosies in bedwang! (Het lijkt de theetante dan ook beter hier met een grote boog omheen te lopen en er zeker niet op te stappen: goed uitkijken dus!). Daarnaast ontdekte ze ook geel geverfde stoepranden, en zelfs hier en daar groene sprieten en mosachtigen. Grijs is de stoep dus geenszins, al kan je wel spreken van een “beperkt kleurenschema”.

Ook is de stoep niet saai en slaapverwekkend. Ah, neen, integendeel. Op (en onder) de stoep is immers een kosmische strijd aan de gang tussen menselijke beschaving en wilde natuurkracht, waarbij het groen soms op wel erg brutale wijze de macht overneemt. Hetgeen deze stoep op dramatische wijze illustreert:Naast deze oerstrijd vormt de stoep ook het gewilde canvas voor subversieve en mystieke stromingen, die codetaal op de tegels achterlaten. Of, hoe moeten we sporen als deze anders interpreteren?Tot slot: de stoep is niet oninteressant, integendeel het trottoir biedt een schat aan informatie waar wetenschappers een moord voor zouden plegen. Dat landmeters stoepen boeiende materie vinden, is evident. Ze laten zelfs hun sporen na, zoals u hierboven kunt zien (wel een beetje slordig, jongens!). 
DNA-specialisten staan ongetwijfeld te springen om aan de slag te gaan met de verschillende kauwgomsporen. Historici kunnen dan weer hun hart ophalen bij het aanschouwen van de vele toegangen naar kolenkelders: zomaar een bik in het leven van weleer! En een nadere analyse van sigarettenpeuken en snoeppapiertjes biedt ten slotte gedroomd materiaal voor een diepgravend consumptieonderzoek.

Kortom, beste lezer, kijk goed uit en zak de volgende keer eens door op het trottoir. Door de knieën welteverstaan om al dit wonderlijks te aanschouwen. Besteed eens wat meer aandacht aan de materiële versie van uw levenspad! De theetante is alvast geïnspireerd!

Reacties