Pleidooi voor het betere bordschema

Zit u ook vaak in vergaderingen vol visueel spektakel? Met veel foto's, leuke filmpjes en grappige animatie. En dit alles in en sneltempo, want er moeten echt 56 slides door op twintig minuten. Temidden van dit bambardement aan prikkels wil ik nog wel eens weemoedig terugdenken aan de bordschema's van weleer. Niks geen bewegend beeld of lettertypes die pijn aan de ogen doen. Gewoon eenvoudig: een groen vlak en daarop een paar sierlijke krullen en pijlen. Ter plaatse getrokken door een enthousiaste verteller, die er meteen ook in een handomdraai een bloemetje bij tekende.


Maar, beste lezer, het bordschema is gedoemd te verdwijnen. Het einde lijkt nabij! En dat is op z'n minst jammer! Maar de theetante gaat daar iets aan doen! Bij deze pleit ik alvast theoretisch voor meer experiment met krijt en poestdoek; voor creativiteit in basicverpakking. Bij wijze van voorbeeld heb ik mijn eigen opzet al even voor u uitgetekend. Dan weet u meteen wat de input van de theetante is (en wat de mogelijke output zou kunnen zijn)!

(Even terzijde: in de supermarkt mis ik de handgeschreven reclame in zwart-wit en rood. Vroeger werden daar waarschijnlijk speciaal mensen voor aangenomen. Nu drukken ze gewoon op een printerknop. Ook dit noopt tot actie, me dunkt!)

Reacties