Gegroet, beste lezer!


Lionel Richie wist het al: een goedgeplaatst “Hello” kan wonderen doen. Theetante voegt dagelijks de daad bij het woord en wenst eenieder die haar levenspad kruist een welgemeende goededag (nvdr: het gaat hier wel degelijk om een begroeting, en niet om een middeleeuws slingerwapen met pijnlijke consequenties)

De eerlijkheid gebiedt ons echter even aan te stippen dat zij deze voorkomendheid vroeger niet bezat. Sterker nog: bij het ontwaren van een vage bekende op het trottoir durfde theetante al eens over te steken om toch maar geen begroeting te moeten uiten. Want, zo luidde de redenering, het is wel erg gênant als je iemand uitbundig een goedemiddag wenst en de persoon in kwestie geeft er blijk van geen idéé te hebben wie je bent! (nvdr: een beetje armetierig excuus voor wat anderen gemakkelijk als arrogantie kunnen beschouwen)

Maar tegenwoordig is de theetante één en al beminnelijkheid op de stoep! Zeker sinds ze de theorie van de “lichte gemeenschapsvorming” onder de knie heeft. Die stelt immers dat je een band kunt voelen met éénieder die een gedeelde interesse heeft. En zo begroet ze jubelend de andere leden van het gilde der fietstochtenmakers, schoolmoeders en pendelaars. (nvdr: theetante is echter niet zo’n malloot dat ze elke voorbijganger begroet – veel te vermoeiend – maar de drempel om iemand een prettige dag te wensen ligt wel aanzienlijk lager dan voorheen)

En dit heeft haar al heel veel vriendelijks opgeleverd! Gezichten klaren werkelijk op als je hen met vriendelijkheid bejegent. De algehele sfeer in bus of trein wordt er aanzienlijk vrolijker en ontspannender op. En daar wordt een mens alleen maar gelukkiger van! Dus bij deze: gegroet, beste lezer!


[nvdr: het verschijnen van een pentekening van de zoon des huizes ter gelegenheid van de vorige blog, heeft in theetantes nabije omgeving tot aanzienlijke spanningen geleid. Derhalve was zij genoodzaakt ook dit bericht te verfraaien met een theekopjes-illustratie. Penhouder dezen male was mevrouw de dochter. Net als haar moeder opteerde zij voor een nautische inspiratie. De redactie hoopt dat hiermede de wrevel voorgoed kan worden beëindigd!]

Reacties